Financial advisory

Bij het Financial advisory team werk je nauw samen aan de advisering van onze klanten bij verkoop, overnames of geschillen. Je voorziet onze klanten van objectieve en betrouwbare financiële informatie die als basis dient voor de beslissingen. Bij de opdracht is het belangrijk dat je de klant begrijpt en je goed kunt verplaatsen in zijn dienst.

Financial advisory vacatures

Financial advisory vacatures

Onze recruiters