fbpx

Ton Tuinier over #MazarsForGood

Ton Tuinier, voorzitter van de Raad van Bestuur, vertelt wat duurzaamheid voor hem betekent en geeft voorbeelden op welke wijze hij het thema MazarsForGood terugziet binnen de organisatie.

Wat betekent duurzaamheid voor jou?

Zorgen voor mensen en het verbeteren van werkomstandigheden. Zorgen voor het milieu. En daarnaast de verantwoordelijkheid nemen om mensen te emanciperen en op te leiden, in het bijzonder diegenen die minder geluk hebben en daardoor misschien voelen dat hun mogelijkheden beperkt zijn. Ik geloof erin dat het belangrijk is om zorgzaam te zijn naar elkaar, naar het milieu en naar de maatschappij waarin we leven. Ik sta voor waardecreatie vanuit mijn bestuursrol binnen Mazars en ook op persoonlijk vlak.

Op welke manier zie jij het thema MazarsForGood terug in de organisatie?

Ik geloof dat prestatie en verantwoordelijkheid hand in hand gaan en dat Mazars een belangrijke rol speelt in de toekomst van onze economie en maatschappij. Onze duurzame services zijn erop gericht om organisaties te helpen bij het bereiken van verantwoorde en lange-termijn groei. De groeiende publieke belangstelling voor ethiek en hoe organisaties waarde creëren, evenals de groeiende focus van toezichthouders op duurzaamheid heeft aanleiding gegeven tot standaarden op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG’s). Met professionals die in staat zijn om in te spelen op de groeiende uitdagingen, bevindt Mazars zich in een positie om klanten te bedienen en te adviseren in steeds complexere omgevingen. We hebben onze expertise ontwikkeld in lijn met onze betrokkenheid bij Business. For Good, gericht op het herwinnen van het vertrouwen in onze business, het versterken van onze medewerkers en het voeden van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Heb je een voorbeeld waaruit het ‘ontwikkelen van duurzame diensten’ binnen Mazars blijkt?

Ik hecht sterk aan een kwaliteitsgedreven cultuur en het bijbehorende gedrag. Dit uit zich in de manier waarop ik communiceer in de organisatie en interactie heb met stakeholders. Zelf ben ik actief betrokken bij diversiteits- en MVO-thema’s binnen onze organisatie. Ik tracht het goede voorbeeld te geven en dat kan zich uiten in de meest simpele of kleine dingen. Ik reis zo vaak mogelijk met het openbaar vervoer en ik stimuleer actief het gebruik van video-conferentie om het reizen tussen kantoren te verminderen. Het stimuleren van Mazarianen om mijn voorbeeld te volgen is iets dat tijd kost. Ik streef ernaar consequent te zijn in mijn eigen gedrag. Voorbeeldgedrag is hierin het meest effectief.